Profiteer van onze expertise

Kunststof is niet onbeperkt houdbaar. Er komt een moment dat kunststof producten hun levensduur hebben bereikt. En dan? Op welke manier zorgt u ervoor dat de producten op een verantwoorde manier worden verwerkt? Inmiddels hoort het scheiden van afval tot de gewoonste zaak van de wereld.

Kunststof Recycling Nederland zorgt ervoor dat de gesorteerde en gemengde kunststoffen op een verantwoorde manier worden verwerkt. Hierbij werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers. Dit zijn onder andere milieustraten, afvalinzamelaars en bedrijven met kunststof restafval. Wij bieden een unieke totaaloplossing voor het afvoeren van kunststof restproducten en het leveren van gerecyclede grondstoffen. Door de inkoop van kunststof restproducten en onze loonvermaling profiteert u optimaal van onze expertise. Dat is gunstig voor u én voor het milieu.

De mogelijkheden om gebruikte kunststof materialen te bewerken en te verwerken tot grondstof voor nieuwe producten zijn eindeloos. Op locatie in Veghel worden de kunststoffen gereed gemaakt voor hergebruik. Kunststof Recycling Nederland gelooft daarbij in voorsorteren. Door gelijksoortige en gelijkwaardige kunststoffen samen te vermalen, blijft de kwaliteit van de kunststof vergelijkbaar. 

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever denken wij mee over een nieuwe bestemming. Zo is het mogelijk om het eindproduct of de grondstof teruggeleverd te krijgen. Daarmee is de cirkel weer rond. Kunststof die niet wordt teruggeleverd aan de opdrachtgever verwerken wij tot granulaat en verkopen wij aan derden.